Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TIN TỨC

  Chào mừng quý vị đến với website của tổ Toán Tin trường TH

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đề cương toán 8 HKI

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Thanh Hữu (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:09' 08-12-2016
  Dung lượng: 184.0 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG TH&THCS LTK – Lớp 8/5
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 8 (Tham khảo)
  NĂM HỌC 2016- 2017
  A . ĐẠI SỐ
  I/TRẮC NGHIỆM
  1. Kết quả phép tính 4x2(3x - 1 ) bằng:
  A. 12x2 - 4x2 B. 12x2 - 1 C. 12x3 - 4x2 D. 12x3 - 
  2. Kết quả phân tích đa thức -2x + 1 + x2 thành nhân tử :
  A. (x - 1)2 B. - (x - 1)2 C. -( x + 1)2 D. (- x -1)2
  3. Kết quả phép tính -x16 : (-x)8 là:
  A. x2 B. - x2 C. x8 D. - x8
  4. Mẫu thức chung của hai phân thức và là :
  A. x(x + 2)2 B. 2(x + 2)2 C. 2x(x + 2)2 D . 2x(x + 2)
  5. Giá trị của biểu thức M = -2x2 y3 tại x = -1 ; y = 1 là :
  A. 2 B. -2 C. 12 D. -12
  6. Kết quả phép tính (5x – 2)(5x + 2) là :
  A. 5x2 - 4 B. 5x2 + 4 C. 25x2 + 4 D. 25x2 - 4
  7.Giá trị của ( - 8x2y3 ) : ( - 3xy2 ) tại x = - 2 ; y = - 3 là :
  A. 16 B. C. 8 D. 
  8. Cho (x – 2)2 – (x – 2) = 0 . Giá trị của x là :
  A. – 2 và – 3 B. 2 và 3 C. 1 và 2 D . – 1 và – 2
  9. Kết quả phân tích đa thức 3x(x – 2y) + 6y(2y – x) thành nhân tử là
  A. 3(x – 2y)2 B. 3(x + 2y)2 C. - 3(x – 2y)2 D. - 3(x + 2y)2
  10. Giá trị của biểu thức x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 99 là :
  A. 1000000 B. 100000 C. 10000 D. 1000
  II/ TỰ LUẬN
  1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC; NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC.
  1/ xy(x2y – 5x +10y) 2/ (x2 – 1)(x2 + 2x) 3/ (2x -1)(3x + 2)(3 – x)
  4/ (x + 1)(x2 – x + 1) 5/ (x + 3)(x2 + 3x – 5) 6/ (x – y )(x2 + xy + y2)
  2. HẰNG ĐẲNG THỨC.
  Bài 1: Điền vào chổ trống thích hợp:
  1/ x2 + 4x + 4 = ................ 2/ x2 - 8x +16 = ..................
  3/ (x+5)(x-5) = ………....... 4/ x3 + 12x + 48x +64 = .....................
  5/ x3- 6x +12x - 8 = ...................... 6/ (x+2)(x2-2x +4) = .....................
  7/ (x-3)(x2+3x+9) =......................... 8/ 4x4 – 15 = ……………….
  Bài 2: Thực hiện phép tính:
  1/ ( 2x + 3y )2 2/ ( 5x – y)2 3/ 4/ ( x+4) ( x2 – 4x + 16)
  7/ ( x-3y)(x2 + 3xy + 9y2 ) 6/ (2x – 1)3 7/ (5 + 3x)3
  III. PHÂN TÍCH ĐA HỨC THÀNH NHÂN TỬ.
  1/ 4/ 7/ 
  2/ 5/ 8/ x2 – 3x + 2
  3/ 6/ 9/ 10x(x – y) – 8(y – x).
  IV. CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC; ĐATHỨC CHO ĐA THỨC.
  1/ (-2x5 + 3x2 – 4x3): 2x2 2/ (x3 – 2x2y + 3xy2): 
  3/ (x3-3x2+x-3):(x-3) 4/ (2x3
   
  Gửi ý kiến