Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TIN TỨC

  Chào mừng quý vị đến với website của tổ Toán Tin trường TH

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KT CI số học 6

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Thanh Hữu (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:30' 25-11-2016
  Dung lượng: 192.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………………
  LỚP : ……………………………………………
  THỨ … NGÀY…… THÁNG …… NĂM 2016
  ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ 6
  Thời gian: 45 phút
  ĐIỂM
  
  I. TRắC NGHIệM (5 điểm)
  Câu 1. Cho tập hợp Chọn câu sử dụng sai ký hiệu?
    
  Câu 2. Trong các câu sau có một câu sai. Hãy chọn câu sai?
  A. Nếu a là một số tự nhiên chẵn chẵn khác 0, thì số tự nhiên liền trước nó là một số tự nhiên lẻ.
  B. Với thì 2n là số tự nhiên chẵn.
  C. Với thì 2n + 1 là số tự nhiên lẻ.
  D. Tổng của một số tự nhiên với số tự nhiên liền sau nó là một số tự nhiên chẵn.
  Câu 3. Kết quả của phép tính là?
    
  Câu 4. Nếu thì x là số nào?
    
  Câu 5. Trong các câu sau có một câu sai. Hãy chọn câu sai?
   
   
  Câu 6. Trong các câu sau có một câu sai. Hãy chọn câu sai?
   là một hợp số. là số nguyên tố.
   là một hợp số là số nguyên tố.
  Câu 7. Số phân tích ra thừ số nguyên tố là:
    
  Câu 8. Điền dấu “X” vào ô thích hợp.
  Câu
  Đúng
  Sai
  
  A. 132.5 + 35 chia hết cho 5
  
  
  
  B. 19.24 + 37 chia hết cho 6
  
  
  
  Câu 9. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng:
  
   1. chia hết cho 2 và không chia hết cho 5.
  
  
   2. chia hết cho 5 và không chia hết cho 2.
  
  
   3. không chia hết cho 2 và 5.
  
  Câu 10. Điền vào chỗ trống:
  A. ƯCLN của 136 và 306 là …………………………
  B. BCNN của 35 và 75 là ……………………………


  II. Tự LUậN (5 điểm)
  Bài 1. Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố.
  a) 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  b) 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
  Bài 2. Tìm số tự nhiên x, biết:
  a) 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
  b) 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
  Bài 3. Một trường THCS tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 học sinh đi trải nghiệm thực tế bằng ôtô. Tính số học sinh đi tham quan? Biết rằng nếu xếp 40 em hay 45 em vào một xe đều không dư một em nào.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
  Bài 4. So sánh hai lũy thừa và 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………


  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
  SỐ HỌC 6. NĂM HỌC: 2016 – 2017.
  TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Học sinh chọn đúng một đáp án được 0,5đ.
  Câu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  
  Đáp án
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  TỰ LUẬN (5 điểm).

  BÀI
  NỘI DUNG
  Điểm
  
  1
  a)
  
  0,75
  
  
  b)
  
  0,75
  
  2
  a)
  
  0,75


  
  
  b)
  
  0,75

  
  3
  
  Giải bài toán bằng cách lập BC:
  
  
  
  
  
  
  
  1, 5
  
  4
  
  Ta có:
  Vậy
  hay a – 1 là Ư(4)

  Do đó a – 1 = 1 a = 2
  a – 1 = 2 a = 3
  a – 1 = 4 a = 5
  lời: thì
  0,5
  
  
   
  Gửi ý kiến