Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TIN TỨC

  Chào mừng quý vị đến với website của tổ Toán Tin trường TH

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Ôn tập HKII

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Thanh Hữu (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:44' 26-04-2017
  Dung lượng: 302.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  ÔN TẬP HKII TOÁN 8 PHẦN TRẮC NGHIỆM
  (THAM KHẢO – LỚP 8/5)

  Câu 1. Trong các phương trình sau đây, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
  A. B. C. D. .
  Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình là:
  A. B. C. hoặc D. .
  Câu 3. Tập nghiệm của phương trình là:
  A. B. C. D. Đáp số khác.
  Câu 4. Bất phương trình nào tương đương với bất phương trính ?
  A. B. C. D. .
  Câu 5. Cho đồng dạng với theo tỉ số đồng dạng . tích là 27 cm2 , thì diện tích là:
  A. B. C. D. .
  Câu 6. ~ , biết Tỉ số đồng dạng là:
  A. 3 B. 9 C. 18 D.81
  Câu 7. Biết tỉ số và CD = 14 cm. Độ dài của AB là:
  A. 6 cm B. 7 cm C. 8 cm D. 9 cm.
  Câu 8. Nếu AE là đường phân giác góc A của tam giác ABC (E thuộc BC ) thì:
  AB. C. D.
  Câu 9. Nếu (M’N’P’(DEF thì ta có tỉ lệ thức nào đúng và đầy đủ:
  A. B. . C. . D. 
  Câu 10 : Nếu tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số k thì tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số:
  A. k;
  B.;
  C.1;
  D. .
  
  Câu 11: Cho tam giác ABC, MN//BC (M, N) thì:
  A. ;
  B.;
  C.;
  D. ;
  
  Câu 12: Tập nghiệm của phương trình x.( x – 3 ) = 0 là :
  A. S = {0; 1} B. S = {0 ; 2}
  C. S = { 0; -3 } D. S = { 0 , 3 }
  Câu 13: Phương trình bậc nhất một ẩn ax + b = 0 ( a 0) có nghiệm duy nhất là :
  A. x = B. x = C. x = D. x = 
  Câu 14: Giá trị x = -3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây :
  A. 1 – 2x < 2x – 1 B. x + 7 > 10 + 2x C. x + 3 0 D. x – 3 > 0.
  Câu 15: Nếu AD là đường phân giác góc A của tam giác ABC (D thuộc BC ) thì:
  A. B. C. D. 
  Câu 16: Điều kiện xác định của phương trình là :
  A. x ( 0 B. x ( và x ( 0 C. x ( R D. 
  Câu 17: Hình vẽ bên minh họa tập nghiệm của bất phương trình:
  A . 2x + 1 < x B . 3x + 1 ≥ 2x
  C . 4(x + 1) ≥ 3(x + 1) D . (x + 1)2 > (x 1)(x + 1)
  Câu 18: Cho hình hộp chữ nhật cùng các kích thước đã biết trên hình vẽ (hình 01). Thể tích của hình hộp đã cho là:
  A . 60 cm2 B . 12 cm3
  C . 60 cm3 D . 70 cm3
  Câu 19: Phương trình = -2 có tập hợp nghiệm là:
  A. S = B. S = C. S = D. S = 
  Câu 20: Cho x y thì
  A. -3x - 3y B. -2x -2y C. 3x + 1 3y + 1 D. 5 - 3x -3y + 5
  Câu 21: Cho  theo tỉ số đồng dạng k thì tỉ số là:
  A. 3k B. k2 C. k D. k
  Câu 22: Cho ABC có AB = 5cm , AC = 6cm, đường phân giác AD, khi đó ta có :
  A
   
  Gửi ý kiến